Szerkesztőség

Bevezető a "Kortárs sorozatok" összeállításhoz


A Metropolis mindig is arra törekedett, hogy profilját tágan és rugalmasan határozza meg annak érdekében, hogy a társtudományok és a mozgóképkultúra minél szélesebb területei helyet kaphassanak összeállításaiban. Ennek jegyében már 2001-ben a média és a film kapcsolatának kérdéseit tárgyaló közös lapszámot készítettünk a Médiakutató folyóirattal (l. Médiaés film, 2001/4). Az amerikai minőségi tévésorozatokról („quality TV”) magyar nyelven szintén elsők között, 2008-ban közöltünk összeállítást Kortárs amerikai tévésorozatok címmel (2008/4). Egy évvel ezelőtti, 2020-as összeállításunk pedig a sorozatos elbeszélés és a műfajiság speciális keresztmetszetét, a kortárs bűn-ügyi sorozatok világát vizsgálta (l. Bűnügyi sorozatok, 2020/2). Már ennek a címéből hiányzott egy fontos szó, a televízió. Nem véletlenül. A lapszám szövegeinek többsége nem hagyományos tévécsatornák sorozatait, hanem a streamingkultúra robbanásszerűen átalakuló közegében született sorozatokat, így például az HBO kelet-európai produkcióit tárgyalta. Márpedig az HBO már évtizedekkel ezelőtt meghirdette szlogenjét: Ez nem TV, ez HBO! Jelen összeállításunk még egyértelműbben túllép a hagyományos értelemben vett televíziós és sorozatkultúrán, tanulmányaink többsége ugyanis az egyik vezető streamingszolgáltató, a Netflix sorozatait elemzi.

A lapszám kiindulópontját egy, a 2021-es év tavaszán az ELTE BTK Film-, Média- és Kultúraelméleti doktori programja keretében Hermann Veronika és Varga Balázs által tartott kurzus – Elbeszélés és szerialitás a film utánimozgóképek korában – adta. A félév során a kortárs kritikai kultúrakutatás és médiakutatás, valamint a szerialitás és a narrációelméletek diszciplináris keresztkapcsolatainak segítségével tárgyaltuk a komplex elbeszélés és a mozgóképes (poszttelevíziós) szerialitás kérdéseit. Jelen lapszámunknak ez a közös elméleti és módszertani műhelymunka volt az alapja. Az összeállítás különböző esettanulmányok révén nyújt bepillantást a kortárs sorozatkultúra kulturális sokszínűségébe, ugyanis az elemzett sorozatok többsége nem angolszász vagy amerikai, hanem valamilyen lokális (lengyel, indiai, mexikói) produkció, és tematikája révén is a kulturális globalizáció különböző aspektusait jelenítik meg. A szövegek tehát a kortárs sorozatok változatos kulturális elemzési és értelmezési stratégiáit példázzák.

Az első tanulmány, Hermann Veronika írása a Netflix első lengyel gyártású sorozatát, az 1983 című alternatív történelmi-politikai thrillert és az HBO gyártásában készült román–német krimit, a Hackerville-telemzi a panoptikus és posztpanoptikus hatalom- és médiatechnológiák szempontjából. Hermann elemzése kitüntetett figyelemmel fordul afelé, hogy ezek a sorozatok és a (poszt)panoptikus médiatechnológiák milyen társadalomkritikai értelmezéseket produkálnak, ezen értelmezésekben miként keveredik a globális társadalmi-politikai perspektíva, illetve a kelet-európai régió kortárs társadalmi-politikai helyzete.

A következő szöveg, Varga Balázs esettanulmánya egy újabb lengyel Netflix-produkció, a Mocsár című bűnügyi sorozat segítségével reflektál a már Hermann szövegében felvetett problémákra, a lokális és globális gyártás kérdésére, és arra, hogy mi és hogyan látható Kelet-Európa (poszt)szocialista örökségéből és jelenéből ezekben a sorozatokban. Varga a bevezetőben áttekinti a Netflix globális produkciós és terjesztési szisztémájának alapkérdéseit, majd a lokális kulturális és társadalmi kontextusok ambivalens megjelenítését vizsgálja a lengyel sorozatban.

Benedek Anna szövege szintén Netflix-sorozattal, A másik út című adaptációval foglalkozik. Az ő elemzése is nagy figyelmet szentel a kérdésnek, hogy vajon mi magyarázhatja a sorozat jelentős globális sikerét: a zárt és egzotikus világ bemutatása, vagy éppen az ismeretlenben rejlő ismerősség nézői élményének behívása? A szöveg ezt a kettősséget a Freud által népszerűvé tett kísérteties (unheimlich) fogalma segítségével, valamint bőséges irodalmi és kulturális kontextusok megmozgatásával járja körül.

Fejes-Jancsó Dorottya tanulmánya a politikai és társadalmi kontextusok és a „Netflix versus helyi szabályozás” vitái felől vizsgálja a globális streamingkultúra intézményi aspektusait. Írása A megfelelő jelölt című sorozat viharos indiai fogadtatását és cenzurális-szabályozási vitáit követi, melynek nyomán szintén annak látjuk tanulságos példáját, hogy a globális platformként működő Netflix milyen sajátos módon lép be egy méretét tekintve is meghatározó regionális piacra.

A következő szöveg, Bátorfy Attila munkája szintén kulcsfontosságú régiós piaccal és egy nagy hatású mozgóképes műfaj egyik legfrissebb, Netflix-produkcióban készült variációjával foglalkozik. Bátorfy a Ki ölte meg Sarát? című sorozat bűnelbeszélésében megjelenő (és variálódó) helyi telenovela-tradíció izgalmas hibrid működését elemzi.

Összeállításunk utolsó szövege, Vécsey Virág tanul-mánya két, valamivel régebbi, kultikus animált sitcom, a South Park és a Simpson család elemzésére vállalkozik. Vécsey egy kurrens össztársadalmi probléma, a klímaváltozás reprezentációját vizsgálja a két sorozatban, vagyis a korábbi, jobbára bűnügyi tematikájú sorozatok után műfajában és típusában is eltérő karakterű példa elemzésére vállalkozik. A humor, a szatíra és a társadalomkritika módozatainak áttekintése azonban az összeállítás egyik közös nevezőjeként szolgáló társadalmi-kulturális-politikai szempontrendszer további, sajátos változataként mutatja be nemcsak a sorozatkultúra sokszínűségét, de a megközelítésükre és elemzésükre használható értelmezési stratégiák változatosságát is.

A szerkesztők

Szerzők


Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.