Király Jenő munkái – Bibliográfia


 Könyvek

 

Király Jenő‘: A marxista filmelmélet alapjai. Budapest: ELTE BTK – Tankönyvkiadó, 1972.

Király Jenő‘ – Zsilka János: Kommunikációelmélet. III. Homogén médiumok. Király Jenő‘: Nicolaescu világa. I–II. kötet. Budapest: Népművelési Intézet, 1978.

Király Jenő‘: Filmelmélet. Budapest: ELTE BTK – Tankönyvkiadó, 1982.

Király Jenő‘: Mozifolklór és kameratöltő‘toll. A populáris Filmkultúra elméletéhez. Budapest: Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1983.

Király Jenő‘: Karády mítosza és mágiája. Budapest: Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989.

Király Jenő‘: A tömegkultúra esztétikája. I–II. kötet. Budapest: ELTE BTK – Tankönyvkiadó, 1992.

Király Jenő‘: Frivol múzsa. A tömegfilm sajátos alkotásmódja és a tömegkultúra esztétikája. I–II. kötet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.

Király Jenő‘: Mágikus mozi. Műfajok, mítoszok, archetípusok a filmkultúrában. Budapest: Korona Kiadó, 1998.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: „Csak egy nap a világ...” A magyar film műfaj- és stílustörténete. 1929–1936. Budapest: Magyar Filmintézet, 2000.

Király Jenő‘: A film szimbolikája. I–VIII. kötet. Kaposvár – Budapest: Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Mozgóképkultúra Tanszék – Magyar Televízió Zrt., 2010–2011.

 

 

Szerkesztett kötet

 

Király Jenő‘ (szerk.): Film és szórakozás. Budapest: MOKÉP – Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 1981. (benne két tanulmánya: Bevezetés a népszerű Filmkultúra vizsgálatába és Apropó western... A magyar kalandfilm problémái)

 

 

Tanulmányok

 

Király Jenő‘: Letört bimbók. Egyetemi Lapok (1965) no. 29.

Király Jenő‘: Goethe történelmi szomorújátéka az ember romlásáról. Acta Iuvenium (1967) no. 2.

Király Jenő‘: Az erotikus film és a filmerotika. Figyelő‘ szemek (1979) no. 1.

Király Jenő‘: A sci-fi és a fantasztikum. Figyelő‘ szemek (1979) no. 4.

Király Jenő‘: Filmművészet és tömegszórakoztatás. Filmtudományi Szemle (1979) no. 26.

Király Jenő‘: A horror. Figyelő‘ szemek (1980) no. 1.

Király Jenő‘: A burleszk. Figyelő‘ szemek (1980) no. 2.

Király Jenő‘: A kalandfilm mint western. Figyelő‘ szemek 1981) no. 1.

Király Jenő‘: A magyar western. Figyelő‘ szemek (1981) no. 2.

Király Jenő‘: A kalandfilm és a western. Kultúra és Közösség (1981) no. 3

Király Jenő‘: Volt egyszer egy repülő‘gép. Filmkultúra (1981) no. 5.

Király Jenő‘: A szórakozás. In: Pörös Géza – Thoma László (szerk.): Ifjúság és szórakozás. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1982.

Király Jenő‘: A filmtudomány film közönség kapcsolatáról. Filmtudományi Szemle (1982) no. 2.

Király Jenő‘: A magányos közönség. Kultúra és Közösség (1982) no. 5.

Király Jenő‘: A tömegkultúra a társadalmi kommunikációban. Kultúra és Közösség (1982) no. 6.

Király Jenő‘: A tömegművészet a társadalmi kommunikációban. Kultúra és Közösség (1983) no. 5.

Király Jenő‘ – Tóth Klára: A történelmi film fogalma és típusai. Filmkultúra (1985) no. 10.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: Niagara. Filmkultúra (1986) no. 12.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A szerelem négyszáz csapása. Filmkultúra (1987) no. 8.

Király Jenő‘: Kommentárok Kertész Mihály Casablanca című filmjének repülő‘téri képsorához. Filmkultúra (1987) no. 10.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A magyar film állócsillaga – Hamza D. Ákos. Filmkultúra (1987) no. 12.

Király Jenő‘: A csoda. Kultúra és Közösség (1988) no. 2.

Király Jenő‘: Az interkulturális realitáskép. Kultúra és Közösség (1988) no. 4.

Király Jenő‘: Apokalipszis üres ég alatt. Filmkultúra (1988) no. 4.

Király Jenő‘: Karády mágiája s mítosza. Filmkultúra (1988) no. 5.

Király Jenő‘: A borzalom esztétikája. Izommozi. Filmvilág (1988) no. 7.

Király Jenő‘: Álomrealizmus. Kultúra és Közösség (1989) no. 2.

Király Jenő‘: “Csak ami nincs, annak van bokra” – The Shining. Filmkultúra (1989) no. 4.

Király Jenő‘: “Fenn az égben az angyalok vigyáztak ránk”. Kultúra és Közösség (1990) no. 2.

Király Jenő‘: Az esztétikai evolúció alaptörvénye. 1. Kultúra és Közösség (1991) no. 1.

Király Jenő‘: Az esztétikai evolúció alaptörvénye. 2. Kultúra és Közösség (1991) no. 2.

Király Jenő‘: A bűn prófétái. Gengsztermítoszok. Filmvilág (1991) no. 2.

Király Jenő‘: Kulturális menedzser képzés az ELTÉ-n. Társadalom, információ, művelő‘dés (1991) no. 6.

Király Jenő‘: A film második gyermekkora. Szupermenek és terminátorok. Filmvilág (1992) no. 3.

Király Jenő‘: Kezdetben volt a (gonosz)tett. Magyar Napló (1992) no. 8.

Király Jenő‘: Erotikus ideálok. Superman. Filmvilág (1992) no. 9.

Király Jenő‘: A világvége megvolt. Magyar Napló (1992) no. 25.

Király Jenő‘: Amerikai kéjcirkusz. Összehasonlító szexuálesztétika. 1. Filmvilág (1993) no. 6.

Király Jenő‘: A pornográf szende. Összehasonlító szexuálesztétika. 2. Filmvilág (1993) no. 7.

Király Jenő‘: A felébredt test. Szexuálesztétikai elmélkedések. Filmvilág (1993) no. 8.

Király Jenő‘: Az SF-nagyforma vázlata. A science-fiction-nagyforma helye a fikcióspektrumban. In: Lő‘rincz Judit (szerk.): Szó – művészet – társadalom. Budapest. Múzsák Könyvkiadó, 1993.

Király Jenő‘: Hüllő‘esztétika. King Kong-tanulmányok. Filmvilág 1. (1994) no. 8.

Király Jenő‘: A férfi – mint majom – panaszai. King Kong-tanulmányok. 2. Filmvilág (1994) no. 9.

Király Jenő‘: A nyers és a hamu. King Kong-tanulmányok. 3. Filmvilág (1994) no. 10.

Király Jenő‘: Frankenstein és Faust. Frankenstein-tanulmányok. 1. Filmvilág (1995) no. 2.

Király Jenő‘: Frankenstein és Orpheusz. Frankenstein-tanulmányok. 2. Filmvilág (1995) no. 3.

Király Jenő‘: A hő‘s nosztalgiája az apátlan társadalomban. Imago (1996) no. 2.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: Magyar románc. Varrógéptő‘l az írógépig. Filmvilág (1996) no. 10.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: Változatok Hamupipő‘kére. Próza és glamúr. Filmvilág (1996) no. 12.

Király Jenő‘: A zárt osztályra beutalt világtársadalom. Ökotáj 14-15. sz. (1997) no. 1.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A melodráma nagyformája. 1. Filmspirál (1998) no. 14.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A melodráma nagyformája. 2. Filmspirál (1998) no. 15.

Király Jenő‘: A nyers és a hamu. In: Gelencsér Gábor (szerk.): Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény. Budapest: Korona Kiadó, 1998.

Király Jenő‘: Szép remények, elveszett illúziók. Multiplex esztétika. I. Filmvilág (2000) no. 3.

Király Jenő‘: Rovareposzok. Multiplex esztétika. II. Filmvilág (2000) no. 4.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A népi legenda kísérlete (Tavaszi zápor). Filmspirál (2004) no. 33.

Balogh Gyöngyi – Király Jenő‘: A paraszttragédia és a folklór-show között (Ítél a Balaton). Filmspirál (2004) no. 33.

Király Jenő‘: Dévi, a Földanya. Az indiai melodráma asszonyai. Filmvilág (2006) no. 1.

Király Jenő‘: Devdas. A „jó labirintus” eszméje és az érzelmi mozgósítottság víziói. Filmkultúra 2006. http:www.filmkultura.hu/regi/2006/articles/essays/kiralyjenodevdas.hu.html

Király Jenő‘: Rocco és fivérei. Luchino Visconti születésének 100. évfordulójára. Filmkultúra 2007. http:www.filmkultura.hu/regi/2007/articles/essays/rocco.hu.html

Kelecsényi László: „Mindegy mi az, csak igaz legyen”. Beszélgetés Király Jenő‘vel. [[link:]Filmvilág ](2013) no. 12. pp. 14–20.

 

 

Impresszum


Szerkesztőbizottság: Bíró Yvette / Gelencsér Gábor / Hirsch Tibor / Kovács András Bálint • Szerkesztik: Margitházi Beja / Vajdovich Györgyi / Varga Balázs / Vincze Teréz
Felelős szerkesztő: Vajdovich Györgyi Szerkesztőségi munkatárs: Jordán Helén A weboldal Magazin rovatát szerkeszti: Milojev-Ferkó Zsanett

E-mail: metropolis [kukac] metropolis.org.hu • Tel.: 06-20-4832523 (Jordán Helén)Metropolis a facebook-on: www.facebook.com/pages/Metropolis/99554613940

Terjesztés: Holczer Miklós • Tel.: 06-30-932-8899 • e-mail: emholczer [kukac] gmail.com
Előfizetés: Előfizetés ára egy évre (4 szám): 4000 Ft (postai kézbesítéssel: 6500 Ft). Előfizetési szándékát a metropolis [kukac] metropolis.org.hu e-mailcímen jelezze!

Kiadja: Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány (KDKKA) • 1082 Bp., Horváth Mihály tér 16. • Felelős kiadó: Varga Balázs • Számlaszámunk: OTP 11742001-20034845 ISSN 1416-8154 (Nyomtatott) ISSN 1417-3751 (Online)

A Metropolis megjelenését támogatja: NKA (Nemzeti Kulturális Alap), Petőfi Kulturális Ügynökség, ELTE Folyóiratfejlesztési Alap, olvasóink 1%-os felajánlásaikkal

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

GDPR

Az oldal sütiket használ. Kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót és ha egyetért vele, fogadja el a Rendben gomb megnyomásával.

PHPSESSID
PHP belső használatára. Session azonosító, csak a böngésző bezárásáig él.

gtc_lang
Az oldal megjelenési nyelve. Az oldalon ez mindig HU értékű. Az adminisztrációs rendszer használja. 1 hónapos lejáratú.

gtc_gdpr
GDPR elfogadási állapot, 3 hónapos lejárat.

GTC_ENTITY_user
Regisztrált felhasználóknak: ha be vagy jelentkezve hosszú távra, akkor ez egy egyedi azonosítót tartalmaz, amivel a felhasználó minden böngészőmegnyitáskor (vagy session lejáratkor) visszajelentkeztethető. Ezen az oldalon nincs regisztráció.

Az oldal nem használ semmiféle speciális, felhasználók bármilyen adatát érintő sütit, csak olyat, ami az oldal működéséhez szükséges, ezekben személyes adatot nem tárolunk.

Amennyiben a jövőben mégis használnánk marketing célú sütiket, annak listája itt lesz olvasható, és a "Marketing cookie-k" bepipálásával fogadható majd el.